Wij, Makeltrent, zijn gespecialiseerd in het verhuren en creƫren van starterswoningen in Hilversum

Bezwaar tegen sloopvergunning toneeltoren Euro-bioscoop

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik bezwaar in tegen de sloopvergunning van de toneeltoren en de aanbouw van de Euro bioscoop, gelegen aan de Naarderstraat 8 (kenmerk 274319 & 274698 ingekomen op 27-8 en 28-8). Het is opgevallen dat de Gemeente haast heeft met de sloop van de toneeltoren en de aanbouw die eraan vast staat.

Bij de planvorming van het plein is men er telkens vanuit gegaan dat de Euro zou verdwijnen. Enkel aan het einde van de “25 jarige rit” heeft men besloten om het toekomstige monument te behouden enkel zonder de toneeltoren en het nu nog lelijke achtergelegen gebouw. Door dit nieuwe feit zijn de spelregels verandert aangezien de Euro het middelpunt van dit levendige plein is. De gemeente heeft enkel geen idee wat met het gebouw moet gebeuren en daarom het gebouw wil verkopen door middel van een TENDER inschrijving/aanbesteding. 

Wake up call: Deze invulling is de essentieel om van dit het nieuwe evenementenplein een leuk en levendig plein te creëren met een kwalitatief, gevarieerd en attractief mogelijk voorzieningenpakket om mensen vanuit Hilversum en tevens de Regio naar de gezellige binnenstad van Hilversum te trekken. 

Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk waarom men beperkingen wil leggen op dit gebouw door er vierkante en voornamelijk bruikbare meters eraf te slopen die eventueel bij kunnen dragen aan meer recreatiemogelijkheden die daardoor het centrum aantrekkelijker maken. Het is toch het doel om mensen naar het centrum te lokken en langer dan normaal in het centrum te behouden?

Dat doe je door meerdere recreatiemogelijkheden te creëren waardoor er de gehele dag wat op het plein te beleven is. De hele centrumvisie ademt deze ambitie. Waarom dan niet er naar handelen? En als er net als de voorzijde nog een prachtig juweeltje verborgen zou zitten zou het nog logisch zijn. Maar nee, er zit niets achter…. Slopen kan iedereen, Hilversum is ervaringsdeskundige en heeft al teveel prachtige gebouwen gesloopt. Laten we van de toneeltoren en achtergelegen aanbouw ( de oude Foyer) iets moois maken waardoor de historische waarde van het toneel en het “samenkomen” behouden blijft. Dit komt perfect overeen met de structuurvisie 2030 waarin Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening niet alleen benaderd dient te worden vanuit architectuurhistorische waarde (objectgericht) maar ook vanuit sociaal – historische betekenis. Door het behoud van de toneeltoren heb je een eyecatcher voor deze prachtlocatie die doet verwijzen naar het werk van schoolmeester Dudok en tevens naar het diverse verleden van deze locatie. Van garage naar theater naar bioscoop. 

De vraag die ik mij telkens afvraag is waarom moet die toren er zo snel mogelijk af? Wil de Gemeente zo snel mogelijk het plein creëren en zit men niet meer te wachten op vertraging van de huidige plannen? Dat is op zich een goed streven maar door het behoud van de Euro zijn de spelregels verandert en als toren een daadwerkelijke meerwaarde kan zijn van het gebouw/plein is het absurd om niet te wachten tot na TENDER. Elke Hilversummer wil dat de volle potentie bereikt wordt en trots zijn op het nieuwe plein. Na 25 jaar plannen voor het plein maakt een vertraging van drie a vier maanden ook niet uit mits het daadwerkelijk iets toevoegt! #Delaatsteloodjes 

Of zou het kunnen dat de markt een enorme invloed heeft in het gehele proces en de wens om de beste markt van Nederland te worden tevens hier een enorme rol in spelen. Feit blijft dat de markt een ongelofelijke trekker is en zeker niet minder aandacht en grootte mag krijgen maar het gaat maar om twee dagen van de week dat de markt aanwezig is. Dat betekent 5 dagen geen markt.

Daar komt de invulling Euro in beeld. Het is essentieel dat er alle 7 dagen levendigheid gedurende de dag en de (vroege) avonduren gerealiseerd zal worden op het nieuwe plein (aldus de centrumvisie). En de markt zou juist enorm gebaat zijn bij de invulling van de Euro. Denk bijvoorbeeld aan de marktmeester die vanaf de toneeltoren zicht heeft op de markt en een levendige markt om de Euro kan creëren waar beide partijen bij gebaat zijn. En als de toneeltoren plus aanbouw blijft bestaan, zal de markt sowieso niet verkleinen door toedoen van het behoud van de toren. Als de toneeltoren en aanbouw gesloopt gaan worden kunnen hier maximaal 4 a 6 kraampjes extra bijkomen. Het lijkt mij stug als de Hilversumse markt door deze vier kraampjes ineens de beste markt van Nederland worden. De beste markt van Nederland is sowieso subjectief en kan ook gerealiseerd worden met toneeltoren! Groter betekent niet direct beter. 

Daarnaast ontstaat door het behoud de mogelijkheid om zowaar de toneeltoren voor toneel, theater (#cultuur) te gebruiken. Dit komt overeen met de ambitie in de Centrumvisie waarin het centrum aantrekkelijk is om het bezoeken voor Hilversummers en voor mensen uit de regio en daarbuiten, Aantrekkelijk is om te culturele initiatieven te ontplooien waardoor het onderscheidende vermogen van het centrum zal verhogen! 
 
Ik wil dan nogmaals vragen om de toren nog niet te slopen EN tevens voor de tender geen restricties voor de contour van het gebouw te verwerken. Dit zou namelijk een restrictie zijn om de beste invulling op deze locatie te krijgen. Het doel is om de euro aan de partij te gunnen die het beste plan heeft waarbij het centrum van Hilversum een ongelofelijk impuls krijgt. Deze kans krijgen we maar 1 keer. Laten we het dan goed doen!

 

Meer updates

Makeltrent, waar zijn wij nu helemaal mee bezig?


Goeie vraag! Wij hebben dit jaar de basis gelegd voor het aankomende jaar en vol trots willen wij u vast een voorproefje geven van de projecten waar wij momenteel mee bezig zijn. Project numero uno is in Laren en betreft de transformatie ......

Het beste van beide werelden (stadse levendigheid met een dorps karakter)


Hilversum: Het beste van beide werelden (stadse levendigheid met een dorps karakter)

Hilversum zit in een identiteitscrisis. Zijn we nou een dorp met veel groen of proberen wij onszelf te profileren als de Mediastad van Nederland. Als je door het ......